ESF project

 

Waar Laroy Group ruim 50 jaar geleden begon als een eenmanszaak, zijn we intussen van een familiebedrijf uitgegroeid tot een toonaangevende speler in de pet care sector.

Met onze gebundelde kennis en slagkracht willen wij voor onze partners kansen creëren om ook internationaal samen stabiel te groeien.

De voorbije jaren hebben we hard gewerkt aan een aantal vitale aspecten van onze organisatie: communicatie, missie, visie, procesflow, teamwerking, competentie-management,… dit in het kader van onze projecten Mensgericht Ondernemen en Euro Candy investeert in opleidingen, met de steun van het ESF.  Een aantal van deze veranderingsprocessen loopt vandaag de dag nog.

We stellen nu echter vast dat we verder moeten werken aan de professionalisering van ons HR beleid.
De basis van dit voorstel komt voort uit de personeelsbevraging rond de arbeidsomstandigheden, arbeidsinhoud, arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden.

Hoewel we reeds grote stappen hebben gezet zijn een aantal belangrijke opmerkingen naar voren getreden uit de bevraging. Zaken waar we zeker aan willen werken om ons personeelsbeleid verder uit te werken.

Op basis van de noden die voortkomen uit de personeelsbevraging werd een plan opgemaakt. We werken samen via 5 actiepunten aan deze noden:

  • Actie 1 uitwerken van een stress en burn-out beleid
  • Actie 2 uitwerken structuur van loopbaanpaden en systeem van jobrotatie
  • Actie 3 van functioneringsgesprekken naar groeigesprekken
  • Actie 4 instelleren coachend leiderschap
  • Actie 5 uitwerken variabel loonbeleid - cafetariaplan

Dit plan werden voorgelegd aan ESF en het project “Euro Candy zet verdere stappen in het personeelsbeleid.” werd goedgekeurd voor de periode 2018-2019.

Om dit project in goede banen te leiden krijgen we financiële steun in de vorm van een bijdrage:

ESF: 29.595,56 euro
VCF: 44.393,35 euro