Werken bij Laroy Group

Talent aantrekken om de snelle groei van onze organisatie te ondersteunen is één van de bouwstenen van ons bedrijf. Binnen Laroy Group streven wij meerdere waarden na : respect, teamgeest, open communicatie en betrokkenheid. Deze waarden dienen als leidraad voor al onze werknemers om succesvol te kunnen zijn in hun werk en om vertrouwensrelaties op te bouwen met collega’s, klanten en leveranciers. Bij de aanwerving van nieuwe medewerkers hechten we dan ook bijzonder veel belang aan de gedrevenheid en de instelling van de kandidaten tegenover deze waarden.

respect

Respect voor elkaar

Een succesvol team is een team waar de leden respect hebben voor elkaar en voor hun klanten, intern en extern. In ons denken en doen staan we open voor anderen en hun overtuigingen. We streven naar rechtvaardigheid en wederzijdse waardering in alles wat we doen.


transparantie

Open communicatie en transparantie

Open communicatie verhoogt het vertrouwen van mensen. Transparantie creëert betrokkenheid en zorgt voor gemotiveerde medewerkers. Het houdt ook in dat we de dingen zeggen zoals ze zijn; dat we luisteren en ons open stellen voor suggesties en bezorgdheden. We delen goede ervaringen en nieuwe ontwikkelingen met elkaar, met hetzelfde gemeenschappelijke doel voor ogen. Open communiceren, ook als er iets fout loopt, zorgt ervoor dat mensen, klanten en medewerkers vertrouwen krijgen of behouden in het bedrijf.


teamspirit

Teamgeest en constructief samenwerken

We handelen in de overtuiging dat de inspanningen van een team altijd productiever zijn dan die van één individu. We helpen elkaar en delen onze kennis. Op die manier kunnen we onze vaardigheden optimaal inzetten en zorgen we voor verbondenheid en enthousiasme binnen het team. Enthousiasme geeft ons de kracht om onze grenzen te verleggen en steeds op zoek te gaan naar verbeteringen.


involvmement

Betrokkenheid

Betrokken medewerkers dragen bij tot het succes van de organisatie, onder meer door hun vastberadenheid, hun proactieve ingesteldheid, hun hoge productiviteit en hun drang om steeds de beste kwaliteit af te leveren. Ze begrijpen de strategie van het bedrijf en zijn bereid mee te werken aan de realisatie ervan. Ze doen de juiste dingen